kontakt@okiko.pl tel.: 519 080 880

#blogokiko

Ciekawsza strona transportu drogowego

Ciekawsza strona transportu drogowego

Analiza czasu pracy kierowców naruszenia czasu pracy kierowców – czyli jak przygotować się do kontroli.

Kierowcy wykonujący przewozy pojazdami pow. 3,5 t zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym, a także wykonujący przewozy na potrzeby własne są podlegają obowiązkowi stosowania norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków dotyczących takich norm jak: 

  • maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy
  • maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu
  • dzienny czas odpoczynku
  • odpoczynki tygodniowe
  • tygodniowy oraz dwutygodniowy okres prowadzenia pojazdu. 

Dodatkowy obowiązek nałożony na kierowcę to obowiązek wpisów manualnych na karcie kierowcy za okresy, gdy karta pozostawała poza tachografem oraz właściwego rozpoczynania i kończenia zmiany odpowiednim wpisem symbolu kraju. Analogiczne przepisy dotyczą również obsługi tachografów analogowych, czyli uzupełnianie wpisów na wykresówkach.

Najczęstsze obserwowane przez nas błędy to te związane z prawidłową obsługą tachografu.

Rozpoznanie prawidłowości zapisów i stosowania norm czasu jazdy przerw i odpoczynków wymaga dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Wielu osobom prawidłowa analiza czasu pracy kierowców zwyczajnie sprawia kłopot.

Kontrola transportu

Jeśli kierowcy mają problem z zastosowaniem się do reguł związanych z tymi zagadnieniami i dochodzi do przekroczenia norm czasu pracy kierowców, mogą narazić siebie jako kierującego pojazdem oraz Ciebie jako swojego pracodawcę, na kary finansowe, a także powodować zagrożenie w ruchu drogowym, dlatego tak ważna jest bieżąca kontrola czasu pracy kierowców.

Bardzo ważnym aspektem naszej współpracy z każdą firmą o charakterze transportowym, jest zapewniana jej kontrola zapisów czasu pracy kierowców

Jest to działanie mające na celu przygotowywanie na bieżąco firmę przewozową do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. Zapisy cyfrowe z kart kierowców oraz tachografów cyfrowych jak również zapisy analogowe na tarczach tachografu analizujemy pod kątem ich prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami.

Kontrola ITD w firmie – kary i odpowiedzialność

Kierujący pojazdem podczas jednej kontroli drogowej ITD może narazić się na mandat karny w wysokości do 2000 zł. A Ty jako wykonujący przewóz drogowy podlegasz karze pieniężnej za naruszenia czasu pracy kierowców do 12000 zł. Każda kontrola na drodze, w której stwierdzono naruszenia po kontroli czasu pracy kierowców, zwiększa prawdopodobieństwo kontroli ITD w firmie. A w tym przypadku kontroli w przedsiębiorstwie, kara ta może wynieść od 15.000 do 30.000 zł w zależności od ilości kierowców zatrudnionych w firmie. Dodatkowo osoba zarządzająca transportem również odpowiada finansowo za naruszenia kierowcy.

Czy można uniknąć lub zminimalizować skutki kontroli czasu pracy kierowców?

Nadzór – analiza czasu pracy kierowcy – wsparcie dla firm transportowych

Przygotuj się na zmiany w swojej firmie i sposobie przestrzegania przez Twoich kierowców norm czasu pracy.

Wykorzystując naszą wiedze i wieloletnie doświadczenie, zarówno teoretyczne jak i praktyczne chcemy dać Ci pewność, że Twoi kierowcy znają przepisy i umieją je zastosować, a jeśli pojawi naruszenie powyższych przepisów zwrócimy na nie uwagę. Wspólnie z Tobą i kierowcą będziemy je eliminować, wskazując, dlaczego naruszenie powstało i jak uniknąć jego powstania w przyszłości. 

Wspieramy firmy transportowe czuwając nad prawidłową kontrolą czasu pracy kierowców. Przygotujemy Cię do kontroli pod względem wymaganych dokumentów określonych przez Organ kontrolny. Stworzymy i wdrożymy procedury chroniące Cię przed sankcjami, a kiedy inspektorzy pojawią się w Twojej firmie – my też tam będziemy, aby Cię reprezentować. 

Wiemy, jakie dokumenty będą potrzebne i jak rozmawiać z inspektorami. Dzięki prowadzonej na bieżąco analizie, minimalizujemy ryzyko wysokich mandatów. Jeśli stosujesz się do naszych wskazówek wiesz, że wszystkie dokumenty są w porządku, więc ewentualna kontrola będzie miała szybki i łagodny przebieg.

Kontrola kierowców- naruszenia czasu pracy kierowcy

Minimalizujemy ryzyko uchybień i naruszeń podczas ewentualnej kontroli.

Czy wiesz, że nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, na podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot wykonujący przewozy lub inne czynności związane z przewozem nie miał wpływu na powstanie naruszenia, a naruszenie nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć. Miej wpływ na kontrolę czasu pracy kierowców i unikaj mandatów. Analizuj czas pracy kierowców i bądź świadomy popełnianych przez Twoich kierowców błędów.

Czy masz pewność, że Twoi kierowcy jeżdżą zgodnie z przepisami? 

Czy Twoi kierowcy znają zmiany wprowadzone przez Pakiet mobilności?

Czy masz już odpowiednie procedury nadzoru w swojej firmie?

Jeśli odpowiedziałeś “nie” na jedno z trzech powyższych pytań to znaczy, że dobrze trafiłeś. 

ZAINTERESOWAŁ CIE ARTYKUŁ? NAPISZ DO NAS!

    ·