kontakt@okiko.pl tel.: 519 080 880

#blogokiko

Ciekawsza strona transportu drogowego

Ciekawsza strona transportu drogowego

Węgry – nowe obowiązki dla przewoźników

Firmy przewozowe wykonujące międzynarodowy transport drogowy (również tranzyt), a także transport kabotażowy, zobowiązane są do zarejestrowania się w systemie BiREG do końca stycznia 2021 roku.

Link: https://bireg.gov.hu/bireg/#/account/login

Do rejestracji należy stworzyć konto wyłącznie dla jednej osoby z przedsiębiorstwa. Po utworzeniu konta i zalogowaniu do systemu należy dodać kierowców. Ponadto podczas rejestracji firmy należy podać następujące informacje:

  • numer licencji przewoźnika,
  • nazwa przedsiębiorstwa,
  • dane siedziby (kraj, kod pocztowy, miasto, adres)
  • kontaktowy adres e-mail, numer telefonu
  • identyfikator firmy oraz hasło.

Brak zgłoszeń dot. miejsca załadunku i rozładunku będzie kosztowało 300 000 HUF (około 3.800 zł). Władze publiczne mają uprawnienia do zajęcia pojazdu w razie braku płatności kary, a także w razie stwierdzenia wielokrotnego naruszania obowiązków zgłoszeniowych. Załadowcy mają obowiązek sprawdzać za każdym razem, czy przewoźnik jest zgłoszony do systemu – w razie braku zgłoszenia mają obowiązek odmówić załadunku. Notoryczne niezarejestrowanie lub nieprawidłowe korzystanie z systemu może skutkować całkowitym zakazem wykonywania usług na węgierskim rynku przewozów towarowych.