kontakt@okiko.pl tel.: 519 080 880

#blogokiko

Ciekawsza strona transportu drogowego

Ciekawsza strona transportu drogowego

Zwrot za 11,5t ?

26 stycznia 2021 r. wchodzą w życie przepisy, które pozwolą firmom transportowym, które zapłaciły kary za poruszanie się bez zezwolenia pojazdami o maksymalnym nacisku osi napędowej wynoszącej 11.5 t.

Skargę o wznowienie wnosi się w terminie:

– jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej – jeżeli sprawa zakończyła się ostateczną decyzją organu,

– w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – jeżeli sprawa zakończyła się prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego.

Ustawa nowelizująca wchodzi w życie z dniem 13.03.2021 r., z wyjątkiem m.in. powyższych przepisów dotyczących możliwości wznowienia postępowania, które to przepisy wchodzą w życie z dniem 26.01.2021 r. W przypadku uchylenia nałożonej kary, zapłacona kara wraz z odsetkami zostanie zwrócone w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja generująca konieczność zwrotu środków stała się ostateczna.

Zgodnie z nowymi przepisami, przewoźnicy na których zostały nałożone kary za przejazd wykonany w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia wejścia w życie ustawy będą mogli żądać wznowienia postępowania w związku z orzeczeniem TSUE. Wznowienia będzie można żądać niezależnie od trasy przejazdu pojazdu lub miejsca jego załadunku lub rozładunku. Skargę o wznowienie będzie należało wnieść w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy. Przy czym ustawa w tym zakresie zacznie obowiązywać nie po 60 dniach, ale po 14 dniach od chwili jej opublikowania w Dzienniku Ustaw. Wznowienie będzie mogło nastąpić tylko na żądanie strony. O wznowienie będzie mogła wystąpić również firma która się przekształciła.Chcesz wiedzieć więcej? Napisz od nas