kontakt@okiko.pl tel.: 519 080 880

#blogokiko

Ciekawsza strona transportu drogowego

Ciekawsza strona transportu drogowego

Jak uniknąć kar za naruszenia kierowców?

W ustawie o transporcie drogowym w rt. 92c. ustawodawca przewiduje zwolnienie z odpowiedzialności za powstałe naruszenia w następujących przypadkach:

  1. jeżeli okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot wykonujący przewozy lub inne czynności związane z przewozem nie miał wpływu na powstanie naruszenia, a naruszenie nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć, lub
  2. jeżeli za stwierdzone naruszenie na podmiot wykonujący przewozy została nałożona kara przez inny uprawniony organ, lub
  3. jeżeli od dnia ujawnienia naruszenia upłynął okres ponad 2 lat.

Czy prowadząc działalność transport wiesz jak prawidłowo przygotować dokumentację kierowcy aby wykazać prawidłowy nadzór?

Pamiętaj, że „to na przedsiębiorcę nałożony został obowiązek wyboru właściwych rozwiązań organizacyjnych dotyczących dyscyplinowania osób wykonujących na jego rzecz usługi kierowania pojazdem; przedsiębiorcę obciążają kwestie właściwego doboru osób współpracujących, właściwego systemu motywacyjnego czy szkoleniowego. Wykonywanie przewozu przez kierowcę najczęściej odbywa się z wyłączeniem możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli przez przedsiębiorcę, co nie może oznaczać zwolnienia przedsiębiorcy z odpowiedzialności za naruszenia, których dopuszcza się kierowca….”( III SA/Po 1191/16, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu).

Nasza wiedza i doświadczenie może pomóc w przygotowaniu się do kontroli zarówno ITD jak i PIP. Skontaktuj się z nami, a zajmiemy się resztą:

tel. 607 801 804 lub

email: biuro@okiko.pl