kontakt@okiko.pl tel.: 519 080 880

#blogokiko

Ciekawsza strona transportu drogowego

Ciekawsza strona transportu drogowego

To jak z tym załadunkiem?

Przepisy prawa przewozowego nie nakładają na przewoźnika obowiązku załadowania towaru. Nie wszystkie przepisy określają to jednak wprost. Nie wszystkie również definiują sam załadunek. Jeżeli zamierzasz sam to zrobić, sprawdź najpierw:

  • czy masz to zapisane w zleceniu transportowym?
  • czy obowiązujące przepisy prawa dają Ci taką możliwość?
  • czy będziesz działał w imieniu własnym, czy w imieniu nadawcy?
  • czy masz uprawnienia do obsługi wózka paletowego, którego użyjesz?
  • czy Twoja polisa OCP posiada takie rozszerzenie?

Jeżeli zatem dokonujesz załadunków, a nie umiesz ocenić ewentualnych konsekwencji, możesz zostać wezwany do zapłacenia odszkodowania za uszkodzenie towaru, do którego się nie poczuwasz, ale za które ponosisz prawną odpowiedzialność. W wielu przypadkach, za taką szkodę będziesz musiał zapłacić sam.

Ten i więcej tematów poruszymy na szkoleniu online 24.10.2020

Pełen opis oraz link do rejestracji:

http://plonaconsulting-8051843.hs-sites.com/webinar-0