kontakt@okiko.pl tel.: 519 080 880

#blogokiko

Ciekawsza strona transportu drogowego

Ciekawsza strona transportu drogowego

Pakiet mobilności – pierwsze zmiany już wchodzą w życiu

Dziś wchodzi w życie nowe Rozporządzenie 561/2006:
– co 4 tygodnie powrót kierowcy do siedziby firmy i odebranie obowiązkowo odpoczynku 45-cio godzinnego.
lub
– co 3 tygodnie powrót kierowcy do siedziby firmy gdy wykona on za granicą 2×24 ( dwa odpoczynki skrócone w dwóch kolejnych tygodniach). Po powrocie będzie musiał odebrać rekompensaty za dwa skrócone odpoczynki tygodniowe plus odpoczynek 45-cio godzinny)
– odpoczynki tygodniowe 45 godzinne i każde postoje dłuższe niż 45 godzin ( np. odpoczynek 24 godziny+rekompensata) obowiązkowo będą musiały być odbierane poza kabiną pojazdu w miejscach przyjaznych dla obu płci z zapleczem socjalnym i sanitarnym
– przerwanie odpoczynku tygodniowego ( skróconego i regularnego) wjazdem lub zjazdem z promu ( pociągu) pod warunkiem: podróż na promie lub pociągu trwa co najmniej 8 godzin, zapewniona jest kabina sypialna
– wyłączenie pojazdów przewożących płynny beton ze stosowania tachografów.